ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που επιζητούν επιμόρφωση του προσωπικού τους στη Γερμανική Γλώσσα, απόρροια της στενής και καλής επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Όντας η μεγαλύτερη, παλαιότερη και πιο εξειδικευμένη Σχολή Γερμανικής Γλώσσας της Αθήνας, τέτοιου τύπου μαθήματα ήταν και είναι πάντα σταθερό κομμάτι της δραστηριότητάς μας.

Σας προσφέρουμε:

 • Μαθήματα Γερμανικών για απολύτως αρχάριους έως πολύ προχωρημένους
 • Μαθήματα Ελληνικών για Γερμανούς
 • Μαθήματα ειδικής ορολογίας και εξειδικευμένου περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας

Όποτε θέλετε:

 • Οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας
 • Με αναπλήρωση όλων των μαθημάτων που αναβάλλονται λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων

Όπου θέλετε:

 • Στη Σχολή μας στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο της εταιρείας σας ή όπου αλλού επιθυμείτε
 • Εξ αποστάσεως, μέσω online πλατφόρμας

Όπως θέλετε:

 • Ιδιαίτερο μάθημα
 • Γκρουπ ολιγομελή ή πολυμελή
 • Μαθήματα ήπιου ρυθμού, εντατικά και υπερεντατικά
 • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΛΑΕΚ


Υπάρχει πλήρης προσαρμοστικότητα των παροχών μας ανάλογα με το είδος του μαθήματος και τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας και των σπουδαστών κάθε τμήματος. Τυχόν ειδικές επιθυμίες σας (π.χ. ένταξη μαθημάτων σε επιδοτούμενα προγράμματα) καλύπτονται σε απόλυτο βαθμό. Βρισκόμαστε από την πρώτη μέρα της συνεργασίας μας σε διαρκή επαφή μαζί σας για ενημέρωση, ρύθμιση λεπτομερειών και κάλυψη κάθε ανάγκης που προκύπτει.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε από κοινού το δικό σας πρόγραμμα μαθημάτων. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι σας, θα ενημερωθούμε με ακρίβεια για τις ανάγκες σας και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς σας, και θα σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα.